Podstawowe zagadnienia informatyki

W przypadku informatyki mamy do czynienia z nauką ścisłą jak i z dyscypliną techniczną, która zajmuje się głównie zajmującą się przetwarzaniem informacji oraz technologiami związanymi z przetwarzaniem informacji. Ważne jest tu również to, iż informatyka zajmuje się wytwarzaniem systemów, których zadanie będzie przetwarzanie informacji. Jak zatem widać nazwa informatyka bardzo dobrze oddaje to, czym takowa dziedzina nauk ścisłych i techniki się zajmuje. Głównym tematem jest tu, więc informacja. Na początku swojego funkcjonowania informatyka stanowiła dział matematyki. Jednak wraz z rozwojem komputerów i wzrostem możliwości urządzeń tego typu wzrastało znacznie zarówno samej informacji jak i jej przetwarzania. Również nauka zajmująca się właśnie takowymi zagadnieniami nie mogła funkcjonować, jako dział innej nauki. Dlatego informatyka została z matematyki wyodrębniona. Jednak wciąż są to bardzo powiązane dziedziny. Matematyka dostarcza informatyce podstaw teoretycznych, które ta wykorzystuje do swojego głównego zadania, czyli do przetwarzania informacji. Sama informatyka nie jest tylko jedną konkretną dziedziną. Możemy wyróżnić szereg działów informatyki składających się na całość takowej nauki. Mowa tu na przykład o administrowaniu sieciami czy systemami. Innym przykładem może tu być architektura procesorów czy programowanie komputerów. Warto też wspomnieć o teorii informacji czy symulacjach komputerowych.

Both comments and pings are currently closed.