Popularne systemy płatne

Na rynku mamy do czynienia z podziałem oprogramowania pod różnymi kontami. Po pierwsze może to być podział ze względu na funkcję, jaką będzie pełnić dane oprogramowanie. Istnieją również inne metody podziału. W niniejszym tekście chcieliśmy wspomnieć o podziale ze względu na cenę oprogramowania. W takim wypadku mamy do czynienia z oprogramowaniem płatnym jak i bezpłatnym. Dokładnie rzecz biorąc mamy do czynienia tu z krótką wzmianką o oprogramowaniu płatnym, a dokładnie o popularnych systemach operacyjnych, które są oferowane przez producentów odpłatnie. W takim wypadku mamy do czynienia z dość dużą niejako monopolizacją pewnych rynków. Tak czy inaczej warto wspomnieć o kilu zasadniczych cechach tego typu oprogramowania. Po pierwsze mamy do czynienia z podziałem kolejnych wersji tego typu systemów operacyjnych. Chodzi tu o podział ze względu na stopień zaawansowania. Z jednej strony będziemy mieć do czynienia z oprogramowaniem niejako w wersji podstawowej, czyli skierowanym do użytkowników prywatnych w tak zwanej wersji domowej podstawowej. Najbardziej zaawansowane oprogramowanie skierowane będzie natomiast w dużej mierze do firm czy też użytkowników profesjonalnych. Nie inaczej jest w przypadku innego rodzaju oprogramowania płatnego. Mimo kosztów, jakie trzeba ponieść w przypadku oprogramowania płatnego i tak nie zawsze jest ono lepsze od alternatywnych programów darmowych. Często jest wręcz gorszej, jakości.

Both comments and pings are currently closed.